Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor si atestat roluri de aplicatie specifice sistemelor electronice;

-b) absolventi ai invatamantului superior si atestat roluri de aplicatie specifice sistemelor electronice;

-c) absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si atestat roluri de aplicatie specific sistemelor electronice.

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani efectiv lucrati in activitatea comerciala

-b) 4 ani efectiv lucrati    in activitatea comerciala

-c) 10 ani efectiv lucrati in activitatea comerciala

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs.

- Diploma de studii, original si copie;

- adeverinta de vechime in functie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- atestat roluri de aplicatie specific sistemelor electronice.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526.