Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor;

-b) absolventi ai invatamantului superior;

-c) absolventi ai invatamantului superior si curs inspector specialitate II pentru activitatea de control trenuri.

Vechime minima in specialitate

-a) nu necesită vechime în specialitate

-b) 5 ani vechime in activitatea comerciala

-c) nu necesită vechime în specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” - SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-C.I., original si copie;

-Certificat de nastere original si copie;

-Diploma absolvire studii superioare original si copie;

-Certificat/adeverinta absolvire curs inspector specialitate II pentru activitatea de control trenuri, dupa caz;

-Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Adeverinta de vechime;

-Curriculum vitae;

-Dosar cu sina

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515