Conditii minime de pregatire

Pentru casierii cf:

-a) absolventi ai invatamantului superior si atestat roluri de aplicatie specifice sistemelor electronice

-b) absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si atestat roluri de aplicatie specific sistemelor electronice

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani efectiv lucrati in activitatea comerciala

-b) 10 ani efectiv lucrati in activitatea comerciala

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Diploma de studii original si copie;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- atestat roluri de aplicatie specific sistemelor electronice

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526