Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani efectiv lucrati in functia de casier CF sp

sau

- 4 ani efectiv lucrati in functia de casier CF I

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Diploma de studii original si copie conform cu originalul;

- Diploma curs calificare, original si copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526