Conditii minime de pregatire

- Muncitori calificaţi prin programe de pregătire profesională sau şcoală profesională.

- Munitori calificaţi prin învâțământ liceal profil tehnic sau învățământ postliceal profil tehnic.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidaţii  din cadrul  SNTFC „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma de studii, original şi copie;

-Certificat calificare în meseria pentru care  solicită angajare original şi copie;

-C.I. sau B.I., originalul şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr. 18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro