Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior specializarea Material Rulant/ Vehicule pentru transport feroviar sau inginerie mecanica.

-b) absolventi ai scolii de   maistri.

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani vechime in functia inginer in activitatea de exploatare vagoane

-b) 6 ani in activitatea vagoane, din care 3 ani revizor tehnic vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC ”CFR Călători” SA - SRTFC Iași, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- certificate de calificare detinute, original si copie;

- adeverinta de vechime in specialitate;

- C.I., original și copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul R.U.O  din cadrul SRTFC Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706