Conditii minime de pregatire

-a) Muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala

-b) Muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic.

Vechime minima in specialitate

-a) Nu necesită vechime în specialitate;

-b) Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de calificare profesionala, original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526