Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat şi ai şcolii de maiştri.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime in specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC ”CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Actul de studii, original si copie;

- C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.