Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani efectiv lucrați în funcția de șef tren la SNTFC sau 6 ani efectiv lucrați în funcția de conductor tren la SNTFC

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diplomă de studii deținută, original si copie conform cu originalul;

- Diplomă de absolvire a cursului de pregatire, original si copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro