Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare in manevrant vagoane, conductor tren, sef manevra, sef tren, IDM, cu autorizare in functia manevrant vagoane sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- candidati din afara SNTFC CFR Calatori SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunț.

- sa fie APT din punct de vedere medical si psihologic SC.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

-certificat calificare manevrant vagoane, conductor tren, sef manevra, sef tren, IDM, original si copie;

- autorizatia in functia de manevrant vagoane, original si copie sau declaratie (conf. cond. minime);

- aviz apt medical si psihologic;

- carnet munca, copie;

- C.I. original și copie;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706