Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai cursului de calificare manevrant vagoane / conductor tren / şef manevră / şef tren / IDM, cu autorizare în funcţia de manevrant vagoane sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidaţii  din afara  SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Certificat calificare „manevrant vagoane / conductor tren / şef manevră / şef tren sau IDM”, original şi copie;

-Autorizaţia în funcţia de manevrant vagoane, original şi copie sau declaraţie conf. cond. minime;

-Aviz medical și psihologic cu mențiunea ”Apt manevrant vagoane”;

-C.I. sau B.I., originalul şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro