Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare revizor tehnic de vagoane, cu autorizare in functia revizor tehnic vagoane sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din afara SNTFC „CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

- “APT” medical si psihologic pentru functia revizor tehnic vagoane.

Acte necesare inscriere

- cerere de participare la concurs;

- C.I., original si copie;

- Acte de studii, original si copie;

- certificat calificare original si copie;

- act autorizare in functia RTV, original si copie/declaratie, dupa caz;

- carnet munca, original si copie;

- adeverinta continuarea cartii de munca/raport per salariat ITM;

- adeverinta vechime in specialitate;

- aviz „APT” medical si psihologic;

- alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515