Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare manevrant vagoane/ conductor tren/ sef manevra/ sef tren/ IDM, cu autorizare in functia de manevrant vagoane sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul și din afara SNTFC „CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs, avizată de  Director SRTFC;

-Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

-Certificatul de calificare în original şi copie conform cu originalul;

-Autorizare de exercitare a funcţiei în original şi copie conform cu originalul sau declaratie;

-Aviz medical și psihologic pentru funcția de manevrant vagoane;

-B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str. Eroilor, nr. 3A, telefon 0268472660.