Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare sef manevra/sef tren/ IDM, cu autorizare in functia de sef  manevra sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specilaitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul și din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs, avizată de Directorul SRTFC;

-Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

-Certificatul de calificare în original şi copie conform cu originalul;

-Autorizare de exercitarea funcţiei în original şi copie conform cu originalul sau declaratie;

-Aviz medical și psihologic pentru funcția de sef manevra;

-B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov, B-dul Eroilor, nr. 3A, telefon CFR. 95/144505