Conditii minime de pregatire

-Absolventi ai invatamantului liceal;

-Permis de mecanic de locomotiva/autorizare pentru LDE cls 60, 62, LDH cls 80, 89, LE cls 40,41,42 standard, LE EC cls 43, 44 standard, LE cls 45 lcol, LE EC cls 46 Promat, LE EC cls 46 Rade Konkar, LDEEGM cls 64, 65,66, AM 900, specificate in certificatul complementar;

-Autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzatoare subunitatii;

-Autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzatoare sectiilor de remorcare aferente subunitatii;

-Curs metodologia instruirii adultului in domeniul feroviar.

Vechime minima in specialitate

6 ani in domeniul feroviar, din care:

-5 ani efectiv lucrati ca mecanic locomotiva-automotor I si II la remorcarea trenurilor de calatori si la manevra, din care minimum 1 an la remorcarea trenurilor interregio, in turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestatia subunitatii permite acest lucru, sau

-5 ani efectiv lucrati la remorcarea trenurilor regio daca prestatia subunitatii nu cuprinde trenuri interregio.

-3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor directe de marfa si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii.

- 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor de calatori in cadrul OTF si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii din cadrul SNTFC.

 

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- C.I., original si copie;

- Certificat nastere, original si copie;

- Diploma de bacalaureat/diploma de absolvire liceu, original si copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Certificat absolvire curs metodologia instruirii adultului in domeniul feroviar;

- Autorizatie conducere tren calatori in sistem simplificat, original si copie conform cu originalul, dupa caz;

- Permis mecanic locomotiva, original si copie conform cu originalul;

- Certificat complementar, original si copie conform cu originalul;

- Certificat competente profesionale, original si copie conform cu originalul

- Document intocmit de subunitate din care sa rezulte cerintele Notei;

- Curriculum vitae;

- Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515