Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului liceal;

-permis de mecanic locomotiva /autorizare pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, specificata in certificatul complementar;

- autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzatoare subunitatii;

- autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzatoare sectiilor de remorcare aferente subunitatii.

Vechime minima in specialitate

6 ani in domeniul feroviar, din care:

- 5 ani efectiv lucrati ca mecanic locomotiva automotor I si II la remorcarea trenurilor de calatori si la manevra, din care minim 1 an la remorcarea trenurilor interregio, in turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestatia subunitatii permite acest lucru, sau

- 5 ani efectiv lucrati la remorcarea trenurilor regio daca prestatia subunitatii nu cuprinde trenuri interregio

- vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor directe de marfa si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii

- vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor de calatori in cadrul OTF si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii din cadrul SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC CFR Calatori SA - SRTFC Iasi care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- alte diplome sau certificate de calificare detinute, original si copie;

- certificat calificare mecanic locomotiva automotor original si copie;

-permis mecanic locomotiva, original si copie;

-certificat complementar/autoriztie conducere tren calatori in sistem simplificat, original și copie dupa caz;

-certificat competente profesionale, original si copie;

-adeverinta din care sa reiasa ca indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime pentru aceasta functie;

-C.I., original și copie;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706