Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului liceal;

- permis de mecanic de locomotiva/ autorizare pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, specificata in certificatul complementar;

- autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzatoare subunitatii;

- autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzatoare sectiilor de remorcare aferente subunitatii.

Vechime minima in specialitate

6 ani in domeniul feroviar, din care:

- 5 ani efectiv lucrati ca mecanic locomotiva-automotor I si II la remorcarea trenurilor de calatori si la manevra, din care minimum 1 an la remorcarea trenurilor interregio in turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestatia subunitatii permite acest lucru, sau

- 5 ani efectiv lucrati la remorcarea trenurilor regio daca prestatia subunitatii nu cuprinde trenuri interregio,

- vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor directe de marfa si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii,

- vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor de calatori in cadrul OTF si 3 ani in remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii din cadrul SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

- Diploma de  absolvire a liceului, original si copie;

- Certificat de calificare mecanic locomotiva  automotor original si copie;

- Permis de mecanic locomotiva original si copie;

- Certificat complementar/ autorizatie conducere tren de calatori in sistem simplificat original si copie;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute original si copie;

- Certificat pentru confirmarea periodica a competentelor profesionale generale original si copie;

- Adeverinta de vechime pentru aceasta functie;

- C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot  obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51

telefon CFR.134510, mobil 0731990802.