Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului liceal;

-permis de mecanic locomotiva/autorizare pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, specificata in certificatul complementar;

- autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzatoare subunitatii;

-autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzatoare sectiilor de remorcare aferente subunitatii.

Vechime minima in specialitate

6 ani în domeniul feroviar, din care

- 5 ani efectiv lucrati ca mecanic locomotiva-automotor I si II la remorcarea trenurilor de calatori si la manevra, din care minimum un an la remorcarea trenurilor interregio, in turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestatia subunitatii permite acest lucru

sau

- 5 ani efectiv lucrati la remorcarea trenurilor regio daca prestatia subunitatii nu cuprinde trenuri interregio.

-vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor directe de marfa si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii;

- vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor de calatori in cadrul OTF si 3 ani in remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii din cadrul SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC “ CFR Calatori” SA - Depoul Suceava care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

-certificat de calificare mecanic locomotiva-automotor original si copie conform cu originalul;

-permis de mecanic /permise de conducere detinute original si copie conform cu originalul;

- autorizatii original si copie conform cu originalul

-certificat complementar original si copie conform cu originalul;

-adeverinta din care sa reiasa ca indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime pentru aceasta functie;

-adeverinta de vechime in specialitate;

-adeverinta ca nu a fost implicat in producerea cu vinovatie de incidente si accidente feroviare si in ultimii doi ani sa nu fi fost sanctionat disciplinar pentru abateri foarte grave sau grave conform dispozitiilor in vigoare

-calificative la instruirea practica in ultimii doi ani;

- adeverinta de la medicul de familie care sa ateste starea de sanatate;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

-dosar cu sina

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706