Conditii minime de pregatire

-absolventi ai invatamantului liceal;

-permis de mecanic de locomotiva/autorizare pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, specificata in certificatul complementar;

-autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzatoare subunitatii;

-autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzatoare sectiilor de remorcare aferente subunitatii.

Vechime minima in specialitate

6 ani in domeniul feroviar, din care:

- 5 ani efectiv lucrati ca mecanic locomotiva – automotor I si II la remorcarea trenurilor de calatori si la manevra, din care minimum 1 an la remorcarea trenurilor interregio in turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestatia subunitatii permite acest lucru, sau

- 5 ani efectiv lucrati la remorcarea trenurilor regio daca prestatia subunitatii nu cuprinde trenuri interregio,

- mecanicii de locomotiva proveniti de la “CFR Marfa”, sau alti OTF cu activitate de transport feroviar de marfa, vor trebui sa aiba o vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor directe de marfa si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii

- mecanicii de locomotiva proveniti de la alti OTF cu activitate de transport feroviar de calatori, vor trebui sa aiba o vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor de calatori in cadrul OTF si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii din cadrul  SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul si din afara SNTFC „CFR Călători” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizata de Director Sucursala

- Diploma de liceu original si copie

- Adeverință de vechime in specialitate

- Portofoliul profesional  sa contina documentele specificate in anunt

- B.I. sau C.I. original si copie

- Certificat  de nastere, original si copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511