Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai cursului de calificare revizor tehnic vagoane, cu autorizare în funcția revizor tehnic vagoane sau declarație

Vechime minima in specialitate

2 ani (efectiv lucrați) muncitor calificat în activitatea de întreținere și reparații vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul si din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

-cerere tip de participare la concurs, aprobată de Director Sucursală;

-diploma de studii, original si copie;

-certificat calificare in functia revizor tehnic vagoane, original si copie;

-autorizare in functia de RTV, original si copie/ declaratie, dupa caz;

-carnet munca original si copie;

-adeverinta continuare carnet de munca / raport per salariat ITM;

-adeverinta de vechime in specialitate, respectiv in activitatea de intretinere si reparatii vagoane;

-aviz „APT” medical si psihologic;

-C.I. original și copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la

Serviciul  RUO din cadrul S.R.T.F.C. Constanța, Aleea Albastrelelor, nr. 10 telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.