Conditii minime de pregatire

- autorizare conform ordinelor in vigoare

sau

- curs calificare mecanic locomotiva-automotor si permis de mecanic locomotiva.

Vechime minima in specialitate

conditiile minime de instruire practica si de stagiu prevazute in ordinele in vigoare

sau

- personal provenit din functia de mecanic instructor.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs

- Certificat de calificare mecanic locomotiva – automotor, original si copie conf. cu originalul

- Autorizare in functia de mecanic locomotiva – automotor, original si copie conf. cu originalul;

- BI sau CI, original si copie conform cu originalul

- adeverinta salariat

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511