Conditii minime de pregatire

- autorizare conform ordinelor in vigoare

sau

- curs calificare mecanic

locomotiva-automotor si permis de mecanic locomotiva.

Vechime minima in specialitate

conditiile minime de instruire practica si de stagiu prevazute in ordinele in vigoare

sau

- Personal provenit din functia de mecanic instructor.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA , care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs

- Certificat de calificare mecanic locomotiva – automotor, original si copie conf. cu originalul

- Autorizare in functia de mecanic locomotiva – automotor, original si copie conf. cu originalul;

- BI sau CI, original si copie conform cu originalul

- adeverinta salariat

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511