Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva -automotor

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

-Candidați din cadrul si din afara SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire din anunț.

-”Apt” medical si psihologic pentru functia de mecanic locomotiva- automotor.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, aprobata de Director Sucursala;

-Diploma de studii original şi copie;

-Certificat de calificare  „Mecanic Locomotiva automotor” original şi copie;

-C.I. original si copie.

-Aviz „APT” medical si psihologic

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910