Conditii minime de pregatire

-a) absolvenţi ai învăţământului superior specializarea Material Rulant/ Vehicule pentru transport feroviar sau inginerie mecanica

-b) absolvenţi ai şcolii de maiştri

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani vechime in functia inginer in activitatea de exploatare vagoane

-b) 6 ani în activitatea vagoane, din care 3 ani revizor tehnic vagoane 

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul si din afara SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire si vechime in specialitate din anunț.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, aprobată de Director Sucursală;

-Diploma de studii, original si copie;

-Certificate calificare detinute, original si copie;

-Carnet munca/ adeverinta de vechime in specialitate;

-C.I. original și copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Constanța, Aleea Albastrelelor, nr. 10 telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.