Conditii minime de pregatire

- curs calificare mecanic locomotiva-automotor

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din afara SNTFC “CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt

- sa fie “APT” din punct de vedere medical si psihologic SC

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie;

- certificat calificare mecanic locomotiva-automotor original si copie;

- aviz apt medical si psihologic SC;

- carnet munca original si copie;

- adeverinta dupa 01.01.2011;

- C.I. original și copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul R.U.O  din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Telecom 0232/410460