Conditii minime de pregatire

- autorizare conform ordinelor in vigoare

- permis de mecanic de locomotiva

Vechime minima in specialitate

- Condițiile minime de instruire practica si de stagiu prevazute in ordinele in vigoare

- Personal provenit din functia mecanic instructor

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs

- Diploma de studii original si copie

- Certificat de calificare  original si copie

- Portofoliul profesional sa contina documentele mentionate in anunt

- B.I. sau C.I. original si copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti, telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511