Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai cursului de calificare „Mecanic locomotivă-automotor” și autorizare în funcţie conform ordinelor în vigoare.

- Constituie un avantaj deţinerea dreptului de a conduce tipurile de locomotivă automotor din parcul Depoului Timisoara, autorizaţie pentru activitatea de manevră sau permis de mecanic locomotivă;

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-C.I. sau B.I., original şi copie;

-Curriculum Vitae;

-Dovada încetării CIM pentru foştii salariaţi CFR;

-Alte acte prevăzute în anunţ (autorizaţii, permise etc.) care pot constitui un avantaj, în original şi copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, bd. Republicii nr.18B, telefon 0731990437.