Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva-automotor si autorizare in functie conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” S.A. care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs avizata de  Directorul SRTFC;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- Certificat calificare mecanic locomotiva automotor în original şi copie conform cu originalul;

- Autorizare in functie conform ordinelor in vigoare in original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr.51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.