Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal sau scoala profesionala in profil mecanic sau electrotehnic si curs de calificare, cu autorizare in functia revizor tehnic vagoane sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane

Conditii admitere la concurs

- Candidati din cadrul si din afara SNTFC CFR Calatori SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt .

- sa fie “APT”, fara restrictii din punct de vedere medical si psihologic SC.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie conform cu originalul;

- act care sa ateste autorizarea in functie, original și copie conform cu originalul;

-alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie conform cu originalul;

- adeverință care să ateste vechimea în activitatea de intretinere si reparatii vagoane;

- aviz APT medical si psihologic fara restrictii ;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706