Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai cursului de calificare ca operator RC sau examen „Şef staţie”;

- Absolvenţi ai programului de recalificare de specialitate operator (călători);

- Absolvenţi ai învăţământului superior tehnic;

- Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

Minim 1 an în funcţia de operator II.

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma de studii,original şi copie;

- Certificat calificare „Operator RC” sau „Examen Şef staţie”, original şi copie;

-Adeverinţă de vechime în muncă;

-Recomandare de la locul de muncă;

-C.I. sau B.I. , original şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr. 2A, telefon 0731990437.