Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si curs de calificare casier CF sau IDM, cu autorizare in functia casier CF.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidatii care indeplinesc  integral conditiile minime de pregatire si vechime in din anunt, din cadrul SNTFC “CFR Calatori” SA.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

-Actul de studii original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Cazier judiciar;

- Diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.