Conditii minime de pregatire

- curs de calificare ca operator RC sau examen șef stație;

- absolvenți ai programului de recalificare de specialitate operator (călători)

- absolvenți ai învățământului superior tehnic

- absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat (*)

Vechime minima in specialitate

- 2 ani vechime în funcții de exploatare (inginer în depouri, revizii de vagoane sau stații cf)

- 4 ani în funcții de exploatare sau execuție în depouri, stații, revizii

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul

S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii în original și copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare 

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro