Conditii minime de pregatire

- absolvent liceu.

- autorizare conform ordinelor  în  vigoare.

- curs calificare  mecanic locomotivă - automotor şi permis  de  mecanic   de locomotiva.

Vechime minima in specialitate

-Condiţiile minime de instruire practică şi de stagiu prevăzute în ordinele în vigoare. (Personalul care a obtinut categoria de conducere tren calatori in echipa completa si dreptul de a conduce cel putin unul din tipurile de material rulant motor din parcul CFR Calatori).

-Personal provenit din functia mecanic instructor

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.E.L.C. Medgidia/ Compartimentul comanda personalului si indrumare locomotive -S.R.T.F.C. Constanta, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

-Actul de studii, original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.