Conditii minime de pregatire

-a) curs de calificare ca operator RC sau  examen sef statie/sef depou/sef revizie

-b) curs de calificare/recalificare de specialitate operator (calatori)

-c) absolventi ai invatamantului superior

-d) absolventi ai invatamantului liceal cu sau fara diploma de bacalaureat ) sau ai invatamantului profesional

Vechime minima in specialitate

-a) nu necesită vechime în specialitate

-b) nu necesită vechime în specialitate

-c) 2 ani vechime in functii de exploatare (inginer in depouri revizii de vagoane sau statii cf).

-d) 4 ani in functii de exploatare sau executie in depouri de locomotive/ automotoare , statii cf, revizii de vagoane.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc  conditiile minime de pregatire si vechime  din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip  de participare la concurs avizata de Director SRTFC

-Diploma de studii, original si copie conform cu originalul.

-Certificat curs de absolvire a programului de recalificare profesionala, teoretica si practica pentru functia de operator(II, I) în original şi copie;

-Adeverinta de vechime in functii de exploatare sau executie in depouri, statii cf, revizii de vagoane;

-BI sau CI, original și copie;

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-Serviciul RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.