Conditii minime de pregatire

a)- curs de calificare ca operator RC sau examen sef statie/sef depou/sef revizie

- curs de calificare/recalificare de specialitate operator (calatori)

b)- absolventi ai invatamantului superior

c)- absolvenți ai învățământului liceal (cu sau fara diplomă de bacalaureat) sau ai invatamantului profesional.

Vechime minima in specialitate

b)- 2 ani vechime in functii de exploatare (inginer in depouri, revizii de vagoane sau statii cf)

c)- 4 ani in functii de exploatare sau executie in depouri locomotive/ automotoare, statii cf, revizii de vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț. 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii deținuta/certificat de calificare in original și copie;

- Adeverință de vechime în specialitate;
- BI sau CI, original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul SRTFC Cluj

 Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro
angela.a.muresan@cfrcalatori.ro