Conditii minime de pregatire

-a) curs de calificare ca operator RC sau examen de sef statie/sef depou/sef revizie

-b) absolventi ai invatamantului liceal   (cu sau fara diploma de bacalaureat) sau ai invatamantului profesional.

Vechime minima in specialitate

-a) -

-b) 2 ani in functii de exploatare sau executie in depouri locomotive/automotoare, statii cf, revizii vagoane.

Conditii admitere la concurs

Candidati  din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire și vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Acte de studii original si copie;

- Dovada absolvirii  examenului de sef statie/sef depou/sef revizie;

- Certificat de calificare operator RC;

- Adeverinta vechime in specialitate.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526