Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior

-b) absolventi ai invatamantului universitar de scurta durata (colegii universitare) sau de subingineri, de 3 ani

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani vechime  in activitate la CFR Călători

-b) 8 ani vechime  in activitate la CFR Călători

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul  SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala

- Diploma de studii original si copie

- B.I. sau C.I. original si copie

- Certificat  de nastere, original si copie

- Adeverinta de vechime in activitate la CFR Calatori

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul RUO din cadrul SRTFC Bucuresti, telefon C.F.R. 91/134509, 91/134511