Conditii minime de pregatire

-a) Curs de calificare ca operator RC sau examen sef statie;

-b) Absolventi ai programului de recalificare de specialitate operator (calatori).

-c)  Absolventi ai invatamantului superior tehnic

-d)  Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

-c) 2 ani vechime in functii de exploatare (inginer in depouri revizii de vagoane sau statii cf).

-d) 4 ani de functii de exploatare sau executie in depouri, statii, revizii.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc  conditiile minime de pregatire si vechime  din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip  de participare la concurs avizata de Director SRTFC

-Certificat curs de absolvire a programului de recalificare profesionala, teoretica si practica pentru functia de, operator (II, I) în original şi copie;

-BI sau CI, original și copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-Serviciul RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr. 45, telefon 0268472660.