Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului liceal sau scoala profesionala in profil mecanic sau electrotehnic si curs de calificare, cu autorizatie in functia revizor tehnic vagoane sau declaratie

Vechime minima in specialitate

- 2 ani  muncitor calificat in acitivatea de intretinere si reparatii vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A., care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, aprobata de Directorul SRTFC;

- Diplomele de studii si de calificare în original şi copie conform cu originalul;

- Autorizare in functie original si copie cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR 134510, mobil 073199082.