Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat;

- b) Absolventi ai invatamantului superior tehnic

-c) Absolventi ai programului de recalificare de specialitate operator (calatori)

- d) Curs de calificare ca operator RC sau examen sef statie

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani vechime in functii de exploatare sau executie in depouri, statii, revizii

-b) 2 ani vechime in functii de exploatare (inginer in depouri, revizii de vagoane sau statii CF)

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs.

- Diploma de licenta original si copie;

- Diploma de liceu original si copie;

- Diploma curs specialitate

- Adeverință de vechime in specialitate;

- Diploma curs specialitate

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511