Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat

-b) Absolventi ai invatamantului superior tehnic

-c) Absolventi ai programului de recalificare de specialitate

operator(calatori)

-d) Curs de calificare ca operator RC sau examen sef statie

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani vechime in functii de exploatare sau executie in depouri, statii, revizii

-b) 2 ani vechime in functii de exploatare (inginer in depouri, revizii de vagoane sau statii CF)

 

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. “CFR Calatori – SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate prevazute in anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de particiare la concurs;

-Diploma de bacalaureat/certificat absolvire liceu/ diploma de licenta/ certificat (adeverinta) calificare “Operator RC” sau “Examen Sef Statie”, dupa caz, original si copie;

-Adeverinta de vechime in specialitate;

- C.I. sau B.I. original si copie;

- Currriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Relatii suplimentare la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova, telefon C.F.R. 92/124515.