Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani efectiv lucrați în activitatea comercială

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii deținuta/certificat de calificare in original și copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime în specialitate;
- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare din cadrul SRTFC Cluj

 Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro