Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani efectiv lucrați în activitatea comercială

Conditii admitere la concurs

Candidaţii  din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire și vechime din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

- Diploma de studii, original şi copie;

- Adeverinţă privind vechimea în activitatea comercială, cu mențiunea îndeplinirii condițiilor de ocupare a funcţiei de operator legitimații de călătorie;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii, nr. 18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro