Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare casier cf sau IDM, cu autorizare in functia casier cf.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

-Candidati din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

-Varsta minima de 21 ani impliniti.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de studii original si copie;

-Certificat de calificare casier cf sau IDM original si copie;

-Autorizare in functia de casier cf original si copie;

-Cazier judiciar;

-B.I. sau C.I. original si copie;

-Certificat de nastere original si copie;

-Certificat de casatorie original si copie;

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.