Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai cursului de calificare sef tren, sef manevra
-b) absolventi ai cursului de calificare “ impiegat de miscare”

Vechime minima in specialitate

-a) 5 ani (efectiv lucrati) vechime in functiile sef manevra sau sef tren si o perioada de proba de 90 de zile;
-b) 3 ani (efectiv lucrati) vechime in functiile manevrant vagoane,sef manevra, sef tren si o perioada de proba de 90 de zile

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs,

-Diploma de studii, original si copie conform cu originalul,

-Diploma curs de calificare, original si copie conform cu originalul,

- B.I. sau C.I. original si copie;

-adeverinta de vechime in functie;

-dovada efectuarii perioadei de proba de 90 de zile.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526