Conditii minime de pregatire

 - absolvenți ai cursului de calificare șef tren, șef manevră
- absolvenți ai cursului de calificare “ impiegat de mișcare”

Vechime minima in specialitate

 

-5 ani ( efectiv lucrați) vechime în funcțiile șef manevră sau șef tren și o perioadă de probă de 90 de zile;

-3 ani ( efectiv lucrați) vechime în funcțiile manevrant vagoane, șef manevră, șef tren și o perioadă de probă de 90 de zile

Conditii admitere la concurs

Salariații din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire  în specialitate din anunț.

Acte necesare inscriere

  •  Cerere tip de participare la concurs,
  • Diploma de studii, original si copie conform cu originalul,
  • Diploma curs de calificare, original si copie conform cu originalul,
  • B.I. sau C.I. original si copie;
  • Adeverinta de vechime in functie;
  • Dovada efectuarii perioadei de proba de 90 de zile.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

  •  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526