Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotivă – automotor I şi/sau mecanic locomotivă automotor II şi îndeplinirea cumulativă a  condiţiilor nominalizate *)

sau

- mecanici locomotivă – automotor I şi/sau mecanici locomotivă – automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum 3 ani , care sunt retraşi din funcţia de mecanic locomotivă pe motive medicale şi/sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul SNTFC CFR Calatori SA şi care nu au autorizatie  pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunităţii ** sau, mecanici locomotiva-automotor I si /sau mecanici locomotiva automotor II cu o vechime in conducerea trenurilor de calatori sau marfa de minimum 3 ani, care nu poseda autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii **)

*) – Conditiile ce trebuie respectate la promovarea personalului din functia mecanic locomotive-automotor in functia de sef tura (T), astfel incat acesta sa asigure buna desfasurare a activitatii de exploatare.

- sa detina autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii specificata in certificatul complementar;

**) - Mecanicii de locomotivă-automotor care nu au autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, pe motiv că au fost retraşi medical şi/sau psihologic de la S.C., sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul SNTFC CFR Calatori SA, mecanicii de locomotivă-automotor I sau II care doresc să participe la un concurs pentru ocuparea unui post vacant de sef tura şi care de asemeni nu au autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii , după promovarea concursului sau examenului de ocupare a postului, vor urma pentru fiecare tip de vehicul feroviar motor, un program de instruire profesionala teoretică şi instruire practică de serviciu în cadrul centrului de instruire din subunitate, cu durata de 40 ore din care 10 ore instruire practică de serviciu. După finalizarea programului de instruire şi examinarea cursanţilor, comisia de examinare formată din: instructor regional, şef subunitate şi mecanicul instructor care s-a ocupat de programul de pregătire, va elibera o adeverinţă pentru fiecare tip de vehicul feroviar motor, care va atesta promovarea programului respectiv.

Pentru prezentarea la concurs , personalul nominalizat anterior va prezenta permisul de mecanic de locomotive si certificatul complementar .

 

Conditii admitere la concurs

- Salariati din cadrul S.N.T.F.C. CFR Calatori SA care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Permisele de conducere pentru toate tipurile de locomotive;

- adeverinta de vechime in functie

- Situatia sanctiunilor pe ultimii 2 ani;

-Ultima evaluare profesionala periodica efectuata de CENAFER;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706