Conditii minime de pregatire

Nu este necesar.

Vechime minima in specialitate

-1 an ca operator II

 

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc  conditiile minime de pregatire si vechime  din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs avizata de Director SRTFC

-Certificat curs de absolvire a programului de recalificare profesionala ,teoretica si practica pentru functia de operator (II, I) în original şi copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

-BI sau CI, original și copie;

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-Serviciul RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.