Conditii minime de pregatire

-a) muncitori calificați prin programe de pregătire profesională sau școală profesională;

-b) muncitori calificați prin învățământ liceal profil tehnic, învățământ postliceal profil tehnic

Vechime minima in specialitate

-a) 2 ani vechime

-b) 1 ani vechime

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț. 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;
- Curriculum vitae;
- Diploma de studii/certificat de calificare in original și copie conform cu originalul;
- Adeverință de vechime în specialitate;
- BI sau CI, original și copie conform cu originalul;
- cazier judiciar în original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

- Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul SRTFC Cluj.

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul SRTFC Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro