Conditii minime de pregatire

-a) muncitori calificați prin programe de pregătire profesională sau școală profesională

-b) muncitori calificați prin învățământ liceal profil tehnic, învățământ postliceal profil tehnic

Vechime minima in specialitate

-a) 2 ani

-b) 1 an

Conditii admitere la concurs

Candidați din afara SNTFC „CFR Calatori” S.A., care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii/certificat de calificare in original și copie;

- BI sau CI, original și copie;

- cazier judiciar în original si copie;

- carnet de muncă și/sau raport REVISAL de la ITM.  

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul SRTFC Cluj.

 Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail      alina.pacurar@cfrcalatori.ro